Sallins4u.com

What s Happening

Féile na Sollán - Weekend celebration of Irish culture & language in Sallins, 17-19 October

GAEILGE  (ENGLISH below)

Beidh an fhéile deireadh seachtaine Féile na Sollán a thabhairt ar ais go dtí Na Solláin, i dtuaisceart Co. Chill Dara, Mí Dheireadh Fómhair seo, buíochas leis an ngrúpa pobail, Sult na Sollán. Beidh Féile na Sollán lán go béal le himeachtaí do gach aois ghrúpa, le ceiliúradh teanga, ceoil, rince agus amhráin traidisiúnta na hÉireann.

I measc buaicphointí na féile, beidh seisiúin ceoil, rogha ceardlanna dátheangacha le rince ar an sean nós, rince céilí, amhránaíocht agus bodhránaíocht, chomh maith le ceolchoirm tráthnóna Dé Sathairn leis an ngrúpa aitheanta, Full Set.  I measc na n-imeachtaí i nGaeilge beidh ealaíon & ceardaíocht do pháistí, bricfeasta as Gaeilge, seó spraoiúil don chlann, agus scéalaíocht do pháistí óga. Beidh comórtas tallainne againn arís do scoileanna, a thabharfaidh deis do pháistí áitiúla cur i láthair a dhéanamh ar son a scoil féin i gcomórtas amhránaíochta agus i gcomórtas ceoil traidisiúnta, chun an príomháit a bhaint amach agus Gradam na Sollán a thabhairt abhaile leo. Beidh taispeántas de dhéantúsaíocht uirlisí ceoil le feiceáil, agus beidh ceithre cheardlann ceoil againn do sheinnteoirí gur mhaith leo feabhas a chur lena stíl nó bealach seanma.

Beidh an fhéile ar siúl ón Aoine 17 Deireadh Fómhair go dtí an Domhnach 19 Deireadh Fómhair.

Caith súil ar www.feilenasollan.com le sonraí iomlán a fháil faoin deireadh seachtaine iontach seo.

Is grúpa pobail é Sult na Sollán a chuir tús leis an bhféile pobail seo sna Sollán i 2013. Bunaíodh Sult na Sollán chun an Ghaeilge agus ceol & cultúr traidisiúnta na hÉireann a chur chun cinn sna Solláin. Bíonn cúpla seisiún ceoil againn gach mí, agus bíonn ranganna Gaeilge ar fáil do dhaoine fásta sa sráidbhaile.  Bíonn dhá chiorcal comhrá againn gach seachtain - trathnóna Dhéardaoin agus maidin Shatharn i Nás na Ríogh, dóibh siúd a bhfuil Gaeilge acu, agus …ó am go ham, rithimid turais i nGaeilge agus bíonn ceardlanna cultúrtha dátheangacha ar siúl atá oiriúnach don chlann ar fad.


ENGLISH

Féile na Sollán weekend cultural festival will return to Sallins in North County Kildare this October, thanks to local community group, Sult na Sollán. Féile na Sollán or Sallins TradFest, will see a weekend packed with activities for all ages, as part of a celebration all aspects of Irish traditional culture – language, music, dance & song.

Among the highlights of the festival are Irish trad music sessions, a choice of bilingual workshops in sean nós dancing, céilí dancing, singing & bodhrán playing and a Saturday evening gig with the renowned group, Full Set.  Irish language events include arts & crafts for children, bricfeasta as Gaeilge, a fun-filled family show and storytelling for young children. We will see the return of a Gradam na Sollán competition, a school talent competition, where local kids will represent their school in singing & music competitions as they strive to win first place & take home the Gradam na Sollán award. This year’s festival will also include an expo of Irish traditional instrument making, as well as four music master classes musicians that wish to improve their style and technique.

 The festival will take place from Friday 17th October to Sunday 19th October.

Check out www.feilenasollan.com  for full details on what promises to be a great weekend.

Sult na Sollán is a community group that set-up the Féile na Sollán festival in Sallins in 2013. Sult na Sollán was founded in 2009 in Sallins to promote the Irish language and traditional Irish music and culture. We host a couple of traditional music sessions each month and run Irish classes for adults in the village. We also host two weekly ciorcal comhrá for Irish speakers from the area on Thursdays evenings or Saturday morning in Naas and occasionally run Irish language tours and bilingual Irish cultural workshop family events.